Rejestr zmian dla serwisu sp2gk.bip.eur.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Uchwała rady pedagogicznej nr 6/20/21 w sprawie opinii organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. plik 2021-09-28 08:01:55 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 7/2021 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej plik 2021-09-28 08:01:55 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 6/20/21 w sprawie opinii organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. plik 2021-09-28 08:01:49 UTWORZENIE
6-20-21.pdf plik 2021-09-28 08:00:18 USUNIĘCIE
Uchwała rady pedagogicznej nr 7/2021 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej plik 2021-09-08 09:54:30 UTWORZENIE
tutaj dane plik 2021-09-08 09:52:43 UTWORZENIE
Uchwała rady pedagogicznej nr 5/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2020/2021 plik 2021-09-08 09:49:40 UTWORZENIE
Uchwała rady pedagogicznej nr 2/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2020/2021 plik 2021-09-08 09:42:23 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 3/20/21 w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii plik 2021-09-08 09:42:23 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 2/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2020/2021 plik 2021-09-08 09:42:20 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 4/20/21 w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii plik 2021-09-08 09:42:20 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 2/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2020/2021 plik 2021-09-08 09:42:11 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 3/20/21 w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii plik 2021-09-08 09:42:11 MODYFIKACJA
Uchwała rady pedagogicznej nr 4/20/21 w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii plik 2021-09-08 09:41:28 UTWORZENIE
Uchwała rady pedagogicznej nr 2/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2020/2021 plik 2021-09-08 09:35:48 MODYFIKACJA