☰ Menu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii

Poniedziałek 20.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania

  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
  • Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.
  • Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, zainteresowania i potrzeby.
  • Cele i zadania szkoły wynikają z Programu wychowawczo-profilaktycznego opracowywanego w każdym roku szkolnym.
Wytworzył:
Udostępnił:
Skolimowska Jolanta
(2018-04-20 14:45:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Skolimowska Jolanta
(2020-02-25 19:00:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 17003